14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Σέρρες 19-22.4.2019

«ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(Αμφιθέατρο ΤΕΙ Σερρών)

18.00΄ Επίσημη έναρξη - Χαιρετισμοί

 • Αναδρομή στο 13ο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (3-6 Ιουλίου 1997, Θεσσαλονίκη). Ποια θέματα απασχολούσαν πριν 22 χρόνια τους δικηγόρους, ποιά η εξέλιξη στην πορεία αυτών των χρόνων. Εισηγητής : Ευάγγελος Σταμκόπουλος, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
 • «Artificial Intelligence» (τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική) και σύγχρονη δικηγορία. Εισηγητής : Βασίλειος Καρκατζούνης, Δικηγόρος Αθηνών

21.00΄ Δείπνο

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(Αίθουσα Εκδηλώσεων Hotel Elpida Resort and Spa)

09.30’ Προσέλευση – Διαπίστευση Συνέδρων

10.00΄- 14.00΄  «ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ». Εισηγητής : Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 • Μορφή και Οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων – Σχέσεις με τη Γενική Κυβέρνηση (θεσμικός ρόλος των δικηγορικών συλλόγων, σχέσεις με τις κρατικές δομές, συγκριτική επισκόπηση με τα αντίστοιχα δεδομένα των κρατών-μελών της Ε.Ε.)
 • Οικονομική οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων (δημόσιο λογιστικό / εθνικά λογιστικά πρότυπα / κανονισμοί προμηθειών / φορολογία ΔΣ και θέματα «πόθεν έσχες»)
 • Σχέσεις Δικηγορικών Συλλόγων με τους υπαλλήλους τους και τους δικηγόρους μέλη τους     

Παρεμβάσεις – Συζήτηση

Διάλειμμα – Γεύμα

17.00΄- 21.00΄ «ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»
Εισηγητής : Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

 • Διαφήμιση δικηγόρων και δεοντολογία: προσέγγιση δεδομένων άλλων κρατών και προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της διαφήμισης στην βελτίωση της παροχής νομικών υπηρεσιών. Πολύ-επαγγελματικές ενώσεις και σύγχρονες μορφές αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος
 • Δικηγορία και θεσμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση-Διαιτησία)

Εισηγητής : Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 • Διαρκής εκπαίδευση δικηγόρων, Δημιουργία δομών δια βίου μάθησης – Εισαγωγή e-learning εκπαίδευσης, Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-justice)
 • Ζητήματα και όψεις πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα (πληθωρισμός-ποιότητα σπουδών) και Αναμόρφωση νομικών σπουδών – Σύνδεση με τη δικηγορία

 

Παρεμβάσεις – Συζήτηση

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(Αίθουσα Εκδηλώσεων
Hotel Hotel Elpida Resort and Spa)

10.00΄- 14.00΄ «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Εισηγήτρια : Νικολέττα Μπασδέκη, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

 • Σχέσεις δικηγόρων με κοινωνικές ομάδες και φορείς, κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις. Παρεμβάσεις, δράσεις και εκπροσώπηση σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού εθνικού και δημόσιου ενδιαφέροντος
 • Θεσμοθέτηση συστηματικής και μόνιμης συνεργασίας δικηγορικών συλλόγων με τα διάφορα επαγγελματικά επιμελητήρια. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ως φορείς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων

Εισηγητής : Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

 • Δικηγόροι και αδύναμες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Pro bono παροχή νομικών υπηρεσιών από τους Δικηγορικούς Συλλόγους
 • Συμβουλευτική δικηγορία και Νομική Βοήθεια (Legal Aid)

Παρεμβάσεις – Συζήτηση

Διάλειμμα – Γεύμα  

 

17.00΄- 21.00΄«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ»

Εισηγητής : Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Πρόεδρος Δικηγορκού Συλλόγου Ηλείας

 • Σχέσεις δικηγόρων-δικαστών και προτάσεις βελτίωσης τους. Συμμετοχή ΔΣ στα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων.

 

Εισηγητής: Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

 • Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων-Δικαστών. Προτάσεις για την είσοδο στο Δικαστικό Σώμα. Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

 

Παρεμβάσεις – Συζήτηση

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(
Αίθουσα Εκδηλώσεων Hotel Hotel Elpida Resort and Spa)

10.00΄ ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ