ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ