Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΕΕΧΔ

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Το νεοσύστατο Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ) δημιουργήθηκε, ως διακριτός τομέας στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ)» (πρώην Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών - ΜΤΕΥ), για να συμβάλει στη διάδοση και προαγωγή διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και παράλληλα να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιδίως στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυση ιδιωτικών διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης (τραπεζικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών, εμπορικών κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει την παροχή υπηρεσιών υλικοτεχνικής και διοικητικής φύσης σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης σε διαφορές χρηματοοικονομικού αντικειμένου και προτίθεται να παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση σε χρηματοοικονομικά θέματα σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, οι οποίοι, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ) του ΕΚΕΕΧΔ.

Σας αποστέλλουμε τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και παρακαλούμε όπως την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας και ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη σας.

 

Με εκτίμηση

Θεόδωρος Κουτσούμπας

Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής ΕΧΜ-ΕΕΕΔ

 

Λουκάς Σπανός

Διευθυντής ΕΚΕΕΧΔ

 

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής
Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών  (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ)

Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα
Τηλ.: 210.3376.700, Fax: 210.3238.821
e-mail: info@hobis.gr, web: www.hobis.gr