ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,

Σας αποστέλλουμε τη νέα  με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.15/29103, 29097 /14.9.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους προς γνώση σας.

Αθήνα,16.11.2018

Με εκτίμηση,
Λάμπρος Αντωνίου