ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ