Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/9/2018-30/9/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 100.124,37 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

44.828,72 ευρώ

σε 40 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού και εξωσωματικής γονιμοποίησης

14.600,00 ευρώ

σε 15 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

19.295,65 ευρώ

σε 2 μέλη

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.

10.600,00 ευρώ

σε 1 μέλος

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου

10.800,00 ευρώ

σε 1 μέλος

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 Η Διευθύντρια

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ