ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εσόδων Παροχών Υγείας της Δ/σης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών στεγάζεται στην Ηπείρου 38 – 10433 Αθήνα στον 4ο όροφο.

Οι νέες τηλεφωνικές γραμμές είναι:

Εισφορές – Διαγραφές – Ε.Κ.Α.Α. – Έκδοση Βιβλιαρίων

210 8809535

Μητρώο : Εγγραφές – Μεταβολές – Παρατάσεις έμμεσων μελών

210 8809504

Εκκαθάριση

210 8809531

Πρωτόκολλο – Ασφαλιστική Ικανότητα

210 8809526

ΦΑΞ

210 8210329