Πρόσκληση για την Ημερίδα του ΚΔΕΟΔ- Δευτέρα 1-10-2018