Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον Οκτώβριο του 2018 θα λειτουργήσει ο τρίτος κύκλος του Διιδρυματικού Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά, το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που δημιουργείται για να καλύψει τη διεπιστημονική περιοχή μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών, με τη συνεργασία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου και η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά τρία εξάμηνα (δύο διδακτικά και η διπλωματική εργασία).

Σε αναμονή της έκδοσης σε Φ.Ε.Κ. της επανίδρυσης του προγράμματος και της έκδοσης προκήρυξης για το νέο κύκλο σπουδών, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 (θα τη βρείτε εδώ)

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό (πρόγραμμα σπουδών, κόστος κ.τ.λ.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://mle.uom.gr/.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

--

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Π.Μ.Σ.
ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλ. 2310 891531