ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Δ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟ 16-08-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-2018

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Δ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ  ΑΠΟ 16.08.2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31.08.2018

 

 

 

 

Τετάρτη

22-8-2017

Ασφαλιστικά μέτρα

Ματσκίδης

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 10.30 Π.Μ. ΕΩΣ 13.00 ΜΜ

 

 

 

Πέμπτη

16-8-2018

Τσίτρος

Παρασκευή

17-8-2018

Παπακώστα

 

 

 

Δευτέρα

20-8-2018

Παπακώστα

Τρίτη

21-8-2018

Τσίτρος

Τετάρτη

22-8-2018

Ματσκίδης

Πέμπτη

23-8-2018

Τσίτρος

Παρασκευή

24-8-2018

Ματσκίδης

 

 

 

Δευτέρα

27-8-2018

Ματσκίδης

Τρίτη

28-8-2018

Τσίτρος

Τετάρτη

29-8-2018

Τσίτρος

Πέμπτη

30-8-2018

Τσίτρος

Παρασκευή

31-8-2018

Ματσκίδης

 

 

 

 

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ :Από 16-8-2018 έως και 21-8-2018 Παπακώστα Μαρία

                        Από 22-8-2018 έως και 31-8-2018 Τσίτρος Νικόλαος

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ-ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ  ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

Πέμπτη

16-8-2018

Τσίτρος-Παπακώστα-Κουλλόγλου

Τσίτρος

Παρασκευή

17-8-2018

Τσίτρος-Παπακώστα-Κουλλόγλου

Παπακώστα

Σάββατο

18-8-2018

Τσίτρος-Παπακώστα-Κουλλόγλου

Παπακώστα

 

 

 

 

Δευτέρα

20-8-2018

Τσίτρος-Παπακώστα-Κουλλόγλου

Παπακώστα

Τρίτη

21-8-2018

Τσίτρος-Παπακώστα-Κουλλόγλου

Τσίτρος

Τετάρτη

22-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Κουλλόγλου

Ματσκίδης

Πέμπτη

23-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Βροχίδου

Τσίτρος

Παρασκευή

24-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Βροχίδου

Ματσκίδης

Σάββατο

25-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Βροχίδου

Τσίτρος

 

 

 

 

Δευτέρα

27-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Βροχίδου

Ματσκίδης

Τρίτη

28-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Βροχίδου

Τσίτρος

Τετάρτη

29-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Βροχίδου

Τσίτρος

Πέμπτη

30-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Βροχίδου

Τσίτρος

Παρασκευή

31-8-2018

Ματσκίδης- Τσίτρος -Τσιριμώκου

Ματσκίδης

 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  :  Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα αυτόφωρα Μονομελούς  Πλημ/κείου Βέροιας, ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας. Τις ημέρες που θα συνεδριάζουν τα Τριμελή και Μονομελή Πλημ/κεία της έδρας τα αυτόφωρα θα εκδικάζονται από τους Δικαστές των συνθέσεων. ΄Ολοι οι Δικαστές που δεν έχουν υπηρεσία κατά τις  παραπάνω ημέρες, ορίζονται αναπληρωματικοί.

Βέροια   29-06-2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Χρήστος Ματσκίδης