ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚ.ΣΥΛ.ΕΔΕΣΣΑΣ