ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019