Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Η ομάδα της GDPR NORTH αποτελείται από Νομικούς, Συμβούλους Επιχειρήσεων και Πληροφορικούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για την παροχή υπηρεσιών προστασίας δεδομένων, ως DPO, υπό την κατάρτιση και συνεργασία Καθηγητών Πανεπιστημίου, ενώ φέρουν πληθώρα Εταιρικών Συνεργασιών με Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα κορυφαία στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικά καποιες από τις λύσεις μας περιλαμβάνουν:

  • Gap Analysis
  • Compliance Action Plan
  • DPO
  • Εκπαίδευση Προσωπικού κατά GDPR
  • Σεμινάρια Κατάρτισης κατά GDPR

Περισσότερες πληροφορίες για την GDPR NORTH μπορείτε να βρείτε στο http://gdpr.thesan.ventures/

Σχετικά με την πρόταση της Ομάδας μας για επιμόρφωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας πάνω στο νέο καθεστώς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση την Τρίτη 22/05/2018 διάρκειας τριών ωρών με Πρόγραμμα και Θεματολογία όπως περιγράφονται παρακάτω:

1η Ώρα: Προυπάρχον και Ισχύον Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γενική Παρουσίαση του ΕΕ GDPR 2016/679. Ορισμοί – Βασικές έννοιες. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.
Εισηγήτρια: Σοφία Ν. Τσιπτσέ, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις , Δ.Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ , DPO Exec./GDPR Expert.

2η Ώρα: Αρχές ΕΕ GDPR. Δικαιώματα Υποκειμένων δεδομένων ΠΧ. Νομιμότητα επεξεργασίας. Ενημέρωση – λήψη συγκατάθεσης. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους. Αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Data Protection Officer (DPO). Privacy Impact Assessment. Έλεγχοι και πρόστιμα. Μεθοδολογία.
Εισηγήτρια: Όλγα Ν. Τσιπτσέ , Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω , Δ.Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ , DPO Exec./GDPR Expert.

3η Ώρα: Επεξεργασία Δεδομένων και Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
Εισηγητής: Κωνσταντινος Μουράτης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων - ICT and Data Specialist