Ενημέρωση για καταστροφή αρχείου στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Βασιλικά, Ν. Θεσ/νικης
Πλήρ: Ευμορφία Τζίκα
Τηλ.: 2396022940
ΦΑΞ:  2396022941
Ε- mail: ypdi941@otenet.gr

Βασιλικά  23-4-2018
Αριθμ. Πρωτ. 157

Προς
κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών,  Κιλκίς,
Έδεσσας, Γιαννιτσών, Βέροιας,  Κατερίνης,
Δράμας, Καστοριάς

   

 

ΘΕΜΑ:    Ενημέρωση για  καταστροφή αρχείου στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Σας κάνουμε γνωστό  ότι στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών άρχισε  η διαδικασία καταστροφής  αρχείου. Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία βρίσκεται  στο στάδιο της προσκλήσεως των ενδιαφερομένων  κ.κ. δικηγόρων να αναλάβουν τα σχετικά τους από παλαιές πολιτικές δικογραφίες που τους αφορούν, καλούνται οι παραπάνω εφ’ όσον  το επιθυμούν  να προσέρχονται  στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Βασιλικών  από την   24-4-2018 έως 31-7-2018.

Μετά την λήξη  της ανωτέρω προθεσμίας, το υπάρχον υλικό θα καταστραφεί σύμφωνα με την σχετική διαδικασία. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Η Γραμματέας του Ειρηνοδικείου

Ευμορφία Τζίκα