ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ