ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΠΟ 5-3-2018