ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018