ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017