ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,ΚΛΠ

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΚΛΠ

Καλούνται οι δικηγόροι που επιθυμούν να διοριστούν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι σε εκλογές συλλόγων, σωματείων κλπ., για το υπόλοιπο του έτους 2017 και για το έτος 2018, να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, σε αποκλειστική προθεσμία από 29.11.2017 έως και 15.12.2017.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Βέροια, 29.11.2017
Από τη Γραμματεία του ΔΣΒ