ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΡΓΙΝΑΣ