ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ»

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Σας αποστέλλουμε συνημμένη πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310 486 943 και στο email: programs@cieel.gr, kdeod@cieel.gr

 Με εκτίμηση
Μαντώ Παπανικολάου
Γραμματεία ΚΔΕΟΔ