Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

---------------------------

Η Πρόεδρος του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας  Δικηγόρων Βέροιας – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

΄Εχοντας υπ’ όψη

  1. Το άρθρο 17 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Βέροιας- Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.»
  2. Τις υποβληθείσες δηλώσεις υποψηφίων συμβούλων
  3. Ότι όλοι οι αναφερόμενοι και δηλώσαντες υποψήφιοι σύμβουλοι, για το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν στερούνται του δικαιώματος να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές της 26.11.2017

 Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 Υποψηφίους για το αξίωμα του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Βέροιας – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.» κατά τις εκλογές της 26.11.2017, τους παρακάτω αναφερομένους, με αλφαβητική σειρά :

  1. Αδαμίδου Ευαγγελία του Συμεών
  2. Δέλλιος  Αλέξανδρος-Τραϊανός του Βασιλείου
  3. Ζεϊμπέκη Σοφία του Νικολάου
  4. Πελετίδου Μαρία του Ιωάννη
  5. Φιδάντσης Νικόλαος του Ιωάννη

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

 ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΣΟΦΙΑ