ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

---------------------------

Η Πρόεδρος του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας  Δικηγόρων Βέροιας – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

΄Εχοντας υπ’ όψη

  1. Το άρθρο 17 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Βέροιας- Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.»
  2. Τις υποβληθείσες δηλώσεις υποψηφίων συμβούλων
  3. Ότι όλοι οι αναφερόμενοι και δηλώσαντες υποψήφιοι σύμβουλοι, για το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν στερούνται του δικαιώματος να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές της 26.11.2017

 Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 Υποψηφίους για το αξίωμα του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Βέροιας – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.» κατά τις εκλογές της 26.11.2017, τους παρακάτω αναφερομένους, με αλφαβητική σειρά :

  1. Αδαμίδου Ευαγγελία του Συμεών
  2. Δέλλιος  Αλέξανδρος-Τραϊανός του Βασιλείου
  3. Ζεϊμπέκη Σοφία του Νικολάου
  4. Πελετίδου Μαρία του Ιωάννη
  5. Φιδάντσης Νικόλαος του Ιωάννη

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

 ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΣΟΦΙΑ