Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26.11.2017

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26.11.20
17

----------------------

 Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Ζυγουλιάνος  Δημήτριος του Νικολάου

Έχοντας υπ’ όψη

  1. Το άρθρο 112 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τις υποβληθείσες δηλώσεις υποψηφίων Προέδρων κ.κ. 1)Φωτίου Καραβασίλη του Αντωνίου, 2)Κωνσταντίνου Μηνόπουλου του Αποστόλου και 3)Θεόκτιστου Πιπερόπουλου του Φωτίου.
  3. Τα άρθρα 104,105 και 111 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά τα οποία φαίνεται ότι οι παραπάνω δεν στερούνται του δικαιώματος να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές της 11.2017.

 Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 Υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κατά τις εκλογές της 26.11.2017, τους παρακάτω, με αλφαβητική σειρά:

  1.  Καραβασίλης Φώτιος του Αντωνίου
  2.  Μηνόπουλος Κωνσταντίνος του Αποστόλου
  3.  Πιπερόπουλος Θεόκτιστος του Φωτίου

 Η παρούσα να δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και σε όλα τα κατά τόπους γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ