ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26.11.2017

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26.11.20
17

----------------------

 Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Ζυγουλιάνος  Δημήτριος του Νικολάου

Έχοντας υπ’ όψη

  1. Το άρθρο 112 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τις υποβληθείσες δηλώσεις υποψηφίων Προέδρων κ.κ. 1)Φωτίου Καραβασίλη του Αντωνίου, 2)Κωνσταντίνου Μηνόπουλου του Αποστόλου και 3)Θεόκτιστου Πιπερόπουλου του Φωτίου.
  3. Τα άρθρα 104,105 και 111 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά τα οποία φαίνεται ότι οι παραπάνω δεν στερούνται του δικαιώματος να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές της 11.2017.

 Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 Υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κατά τις εκλογές της 26.11.2017, τους παρακάτω, με αλφαβητική σειρά:

  1.  Καραβασίλης Φώτιος του Αντωνίου
  2.  Μηνόπουλος Κωνσταντίνος του Αποστόλου
  3.  Πιπερόπουλος Θεόκτιστος του Φωτίου

 Η παρούσα να δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και σε όλα τα κατά τόπους γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ