Αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε.Ημαθίας