Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Πρόγραμμα αποστάσεως "Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης" από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης», σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να το παρακολουθήσετε. Το Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 2 Οκτωβρίου 2017,  διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες, επιδιώκει να παρέχει στον εκπαιδευόμενο μια βασική προσέγγιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, και στη συνέχεια να προτείνει βασικά εργαλεία και μεθόδους για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Παρέχει μία καλή βάση εκπαίδευσης και κατανόησης του αντικειμένου σε όσους ασχοληθούν στο μέλλον με την Κανονιστική Συμμόρφωση.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα έχει δομηθεί σε πέντε (5) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 35 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε τέσσερις (4) εκπαιδευτικές εβδομάδες.

Την πρώτη εκπαιδευτική εβδομάδα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης.

Τη δεύτερη εκπαιδευτική εβδομάδα πραγματοποιείται μία σύγχρονη τηλεδιάσκεψη με τους εισηγητές του Προγράμματος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (θα εξετασθεί η δυνατότητα διεξαγωγής δια ζώσης συνάντησης με τους συμμετέχοντες, ανάλογα με το πλήθος, τη γεωγραφική τους κατανομή κ.ά.).

Τέλος, στην τρίτη εκπαιδευτική εβδομάδα θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τα ερωτήματα του διαγωνίσματος ώστε οι συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν γενική επισκόπηση του υλικού και να εξετασθούν στη διδακτέα ύλη συνολικά. Οι απαντήσεις στο διαγώνισμα θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα έως την τελευταία ημέρα του Προγράμματος.

Σας επισημαίνουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017. Ακόμα, εσωκλείουμε όλη την αναγκαία πληροφόρηση για το Πρόγραμμα, ενώ μπορούν να αντληθούν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες και από την ιστοσελίδα μας: http://www.compliance.econ.uoa.gr/.

Με μεγάλη χαρά θα σας καλωσορίσουμε στο Πρόγραμμά μας, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει.

Σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας.


Με εκτίμηση,

Δήμητρα Κίσσα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος (Γρ. 504), 105 59, Αθήνα

Τηλ.: 210 3689433
E-mail: compliance@econ.uoa.gr