42ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων στην Καρδίτσα