Οδηγίες ρύθμισης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας

Κυριακή 8 Ιουλίου 2012

Για τη ρύθμιση του προγράμματος-πελάτη για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (mail client), θα χρειαστείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Το e-mail σας, π.χ. onoma@dsb.gr
  2. Τον κωδικό πρόσβασης του e-mail σας (password)
  3. Τις διευθύνσεις των διακομιστών (servers) εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, mail.dsb.gr

Αφού σιγουρευτείτε πως έχετε τα παραπάνω στοιχεία, ακολουθείτε την κατάλληλη διαδικασία από τις ακόλουθες, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημά σας και το πρόγραμμα-πελάτη για τα e-mail που διαθέτετε.

  1. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Windows Mail
  2. Microsoft Office Outlook
  3. Προώθηση των μηνυμάτων σας από το Gmail στο λογαριασμό σας @dsb.gr