ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017