«Θερινό Σχολείο-Νομικά Ζητήματα Πληροφορικής» από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας