Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Legal English – Έναρξη Νέου Εκπαιδευτικού Τμήματος της Νομικής Βιβλιοθήκης

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

LEGAL ENGLISH FOR LAW PROFESSIONALS


Εισηγήτρια:

Μαίρη Ορφανού
Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, ΜΔ Ιδιωτικού Δικαίου


Παρεμβαίνουσα:

Λίλη Σκουλαρίκη
Δικηγόρος, ΑΠ, ΜΔΕ στο Αστικό Δίκαιο

 

Δευτέρα 3 Απριλίου - Τετάρτη 14 Ιουνίου

Ώρες διεξαγωγής:
Δευτέρα: 18:00-21:00
Τετάρτη: 17:00-21:00
Διάρκεια: 45 ώρες

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Νομική ορολογία ανά κλάδο δικαίου
(γενική νομική παιδεία, αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο κ.ά.)

Εξοικείωση με νομικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα
(νομολογία, νομοθεσία, συμβάσεις, αξιόγραφα, κ.ά.)

Γραμματικοί κανόνες για τη σωστή χρήση της Αγγλικής νομικής γλώσσας

Η χρήση της Αγγλικής γλώσσας στην καθημερινότητα ενός δικηγόρου
(σύνταξη επιστολών, λεξιλόγιο της δικαστηριακής πρακτικής και συναλλαγές στην Αγγλική γλώσσα)

Βασικές αρχές για τη μετάφραση νομικών κειμένων

 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται εγχειρίδιο TOLES ‘‘The Lawyer’s English Language Coursebook’’. To σεμινάριο συμπληρώνεται προαιρετικά από εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας για εξετάσεις νομικής γλωσσομάθειας TOLES Higher & Advanced (15 ώρες).