Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Προκήρυξη Δήμου Βέροιας για πλήρωση 2 θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡ?ΣΗ  ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45905/5-12-2016 προκήρυξή μας, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-Γραφ. 11) εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 24-12-2016 έως και 22-1-2017).

 Ο Δήμαρχος Βέροιας

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης