Υπηρεσίες εισαγγελικών λειτουργών Βέροιας - Δεκέμβριος 2016