Υπηρεσίες εισαγγελικών λειτουργών Βέροιας – Νοέμβριος 2016