ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015

Εισηγητής:

Ιάκωβος Βενιέρης,
Δικηγόρος, Λέκτορας Νομικής Αθηνών

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, ώρες 17.00-21.00

Διάρκεια:

4 ώρες