ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Οι αμοιβές και οι κρατήσεις παραβόλων δικαστηρίων υπάρχουν καταχωρημένες στην εφαρμογή του Συλλόγου (app.dsb.gr), όπου έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς που έχετε προμηθευτεί

από το Σύλλογο. Μπορείτε  να τις εκτυπώσετε από την εφαρμογή ή να τις ζητήσετε από το φωτοτυπείο του ΔΣΒ