ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΤΥΔΕ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΤΥΔΕ

Παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, για τους ασφαλισμένους σε όλους τους κλάδους του ΕΤΑΑ (ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΤΥΔΕ)  έως και την 30η Νοεμβρίου 2016.