Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Οι σημαντικές μεταβολές του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

O ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87)

 

Εισητητής: Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

 

Ημερομηνία διεξαγωγής

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ώρες 17:00-21:00

Διάγραμμα ύλης

  • Eισαγωγή και συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων
  • Nέα διάρθρωση των ειδικών διαδικασιών
  • Mεταβολές στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
  • Σημαντικές μεταβολές και καινοτομίες που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
  • Ειδικότερη ανάπτυξη των νέων ρυθμίσεων που αφορούν το γενικό μέρος (άρθρ. 1-334)
  • Μεταβολές και τροποποιήσεις στο δίκαιο της απόδειξης (335-465), τα ένδικα μέσα και τα βοηθήματα (495-590) και την αναγκαστική εκτέλεση (904-1054)
  • Ανάπτυξη των προβληματισμών που δημιουργούνται από την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ, καθώς και παραλείψεις του νομοθέτη να ρυθμίσει δικονομικά ζητήματα που εξασφαλίζουν τη δίκαιη δίκη και την εντός ευλόγου χρόνου απονομή της
  • Πόσο και πώς επηρεάζεται η θέση του δικαστή και δικηγόρου από τον νέο ΚΠολΔ
  • Συμπεράσματα

Κόστος συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα / δικηγορικές εταιρίες: 50 €, Νομικά Πρόσωπα: 70 €, Ασκούμενοι δικηγόροι / Φοιτητές: 40 €

Στοιχεία επικοινωνίας: Χριστίνα Ατάρογλου, 210 3678828, e-mail: christinat@nb.org

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και εγγραφείτε