Σεμινάρια ιατρικών πράξεων Εργαστηρίου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Αξιότιμη κα/ Αξιότιμε κε,

Σας επισυνάπω ανακοίνωση και link της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ σχετικά με τα Σεμινάρια με θέμα: "Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα" που διοργανώνονται από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ και παρακαλώ για την ενημέρωση των μελών σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω όπου άλλου μέσου κρίνετε πρόσφορο εσείς.

http://diaviou.auth.gr/medical_issues

Σας ευχαριστώ θερμά και παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ μέρους του Εργαστηρίου,

Μαριάννα Βασιλείου