ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30-9-2016

Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

ANAKOINΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30-9-2016

 

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. έλαβε απόφαση στις 8 Ιουνίου 2016 με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση – εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής  του Τ.Α.Ν. για παράταση χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30-9-2016. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση είχε δοθεί με απόφαση του ΕΤΑΑ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΠΗΣ