Πρακτικό 1ης συνεδρίασης πρόσληψης δικηγόρου παρ'εφέταις στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας