Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16.5.2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 24.5.2016

Το πλαίσιο των αδειών αποφασίζεται να διαμορφωθεί ως εξής:

 1. Παραγραφές – Προθεσμίες
 2. Για τις ποινικές υποθέσεις:
  1. Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  2. Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 
  3. στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.
  4. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
  5. Συζήτηση ασφαλιστικών  μέτρων όπου έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
  6. Καταθέσεις αγωγών και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων καθώς και ενδίκων μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων  και  εκτός των Διαταγών Πληρωμής. 
  7. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
  8. Προσθήκες
  9. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  10. Κλήσεις – Προσδιορισμοί
  11. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (μόνο προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες)

 

Αναβολές

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.