ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ