Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Σας αποστέλλεται συνημμένα το υπ’ αρ. Γ99/04/47/25-1-2016 έγγραφο του κ. Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με το οποίο αποσαφηνίζεται ο ρόλος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.) καθώς και η συμμετοχή του στη διαδικασία υπαγωγής των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (οι οποίες έχουν διαβιβαστεί για διαχείριση στο Κ.Ε.Α.Ο) στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των μελών σας.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

Βέρα Χατζηευσταθιάδου
Συντονίστρια Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Πειραιώς 28, 10437
τηλ. 210.52.91.778
e-mail: admkeao@keao.gov.gr