Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α - Τ.Υ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ - Τ.Υ.Δ.Ε.

1.- Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1993, με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

        ευρώ (50,00 € μηνιαία)Χ 12 μήνες                         600,00 ετήσια

        Πρόσθετη εισφορά (4,50 € μηνιαία)Χ 12 μήνες      54,00  € ετήσια

(Πρόσθετη εισφορά Ν. 3986/11,άρθρο 44 παρ. 14– καταβάλλεται από 1.7.2011 από όλους τους έως την 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ).

      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                        654,00  €

 

2. -Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1993 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

        ευρώ (25,00 € μηνιαία)Χ 12 μήνες                         300,00  € ετήσια

        Πρόσθετη εισφορά (4,50 € μηνιαία)Χ 12 μήνες      54,00  € ετήσια

(Πρόσθετη εισφορά Ν. 3986/11,άρθρο 44 παρ. 14α & 17 & Ν. 4019/11,άρθρο 20 παρ. 5β – καταβάλλεται από 1.7.2011 από όλους τους έως την 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ)

      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                        354,00  €

 

3.- Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων με ημερομηνία ορκωμοσίας από 1.1.1993 έως 31.12.2008 άνω 5ετίας (3η ασφαλιστική    κατηγορία)

         (12 μήνες Χ 65,25 €/μήνα)                                     783,00 €

        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                      783,00  €


4.- Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων με ημερομηνία ορκωμοσίας από 1.1.2009 έως <= 31.12.2010 άνω 5ετίας (2η ασφαλιστική κατηγορία)

       (12 μήνες Χ 55,00 €/μήνα)                                       660,00 €

      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                        660,00  €


5.- Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων κάτω 5ετίας άνω τριετίας, δηλ. με ημερομηνία ορκωμοσίας εντός του 2010 έως 31.12.2011(το 50% της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας)

       ευρώ (27,50 € μηνιαία)Χ 12 μήνες                                   330,00  € ετήσια

       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                       330,00  €


6.- Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων κάτω 5ετίας και κάτω τριετίας, δηλ. με ημερομηνία ορκωμοσίας από 1.1.2012 και εφεξής (1η ασφαλιστική κατηγορία)

       ευρώ (25,00 € μηνιαία)Χ 12 μήνες                                   300,00  € ετήσια

       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                       300,00  €


7.-    Μηνιαία εισφορά ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

       ευρώ (25,00 € μηνιαία)Χ 12 μήνες                                   300,00  € ετήσια

         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                      300,00  €

 

Στο Τ.Υ.Δ.Ε. η πενταετία συμπληρώνεται την συγκεκριμένη ημερομηνία μετά παρέλευση πενταετίας από την ορκωμοσία  ενώ η τριετία συμπληρώνεται την 1/1 κάθε έτους.

 

Ημερομηνία έναρξης υποχρέωσης εισφοράς θεωρείται η ημερομηνία ορκωμοσίας για τους δικηγόρους και εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο για τους ασκουμένους.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ

 Στο ΤΥΔΕ ισχύουν μόνο τα ένσημα που κυκλοφόρησαν από 1.1.2008 (των 3,00 ευρώ, 6,00 ευρώ και 9,00 ευρώ). Όλα τα παλιά (1,50 ευρώ, 3,00 ευρώ,κλπ) δεν ισχύουν.

Οι δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις να επικολλήσουν ΜΟΝΟΝ  ένσημα παρά Πρωτοδίκαις (μπλε χρώμα), οι παρ’ Εφέταις ΜΟΝΟΝ ένσημα παρ’ Εφέταις (κόκκινο χρώμα) και οι παρ’ Αρείω Πάγω ΜΟΝΟΝ ένσημα παρ’ Αρείω Πάγω (γκρι χρώμα).

Αν υπάρχουν επικολλημένα και ένσημα άλλων κατηγοριών και χρωμάτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Όσοι προήχθησαν εντός του έτους θα επικολλήσουν πρώτα τα ένσημα προ της προαγωγής και στη συνέχεια τα ένσημα μετά την προαγωγή τους.

Τα βιβλιάρια του Τ.Υ.Δ.Ε. πρέπει να παραδοθούν στο Σύλλογο οπωσδήποτε μέχρι την 29.2.2016.

Οι δικηγόροι που δεν συμπληρώνουν τα ένσημα που απαιτούνται, θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό που τους λείπει στην Εθνική Τράπεζα, όπως ισχύει και για το ΤΑΝ και ΤΕΑΔ 

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδώσετε το υπόλοιπο της εισφοράς σας στην ΕΤΕ, με την ON LINE διαδικασία TR 4300 είναι να γνωρίζετε και να συμπληρώσετε στο ειδικό έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης στην Τράπεζα, τα παρακάτω:

 

α.Τον  αριθμό λογ/σμου για τα έσοδα ΤΥΔΕ,που είναι: 040-545907-91

β.Τον αριθμό πελάτη του ΤΑΝ στην ΕΤΕ,που είναι: 9805690008

γ.Τον κωδικό αιτιολογίας που είναι «1» για ΤΥΔΕ για υπόλοιπο τακτικών εισφορών 2015.

δ.Τον αριθμό μητρώου  ασφαλισμένου στο ΤΑΝ

 

Οι καταθέσεις στην τράπεζα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε μέχρι την 29.2.2016, διαφορετικά θα φαίνεται μεταγενέστερη ημερομηνία και θα επιβληθούν προσαυξήσεις από τα ταμεία.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΥΔΕ

 

Όσοι ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (προ της 1.1.1993) δεν έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά  σε ένσημα (654,00 € - οι άνω πενταετίας και 354,00 € - οι κάτω πενταετίας), το υπολειπόμενο ποσό το καταβάλλουν στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό του ΤΥΔΕ (040- 545907-91), όπου στην αιτιολογία αναγράφουν « Υπόλοιπο ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς ».

 

Βέροια, 17.12.2015

Από τη Γραμματεία