Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγω ιδιαιτέρως αυξημένης προσέλευσης στη Γραμματεία της Γενικής Δ/νσης Ιθαγένειας Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση κοινού και πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την κατάθεση σχετικών αιτημάτων θα θέλαμε να σας  ενημερώσουμε ότι από την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, η κατάθεση των σχετικών αιτημάτων θα γίνεται  κατόπιν προηγούμενου καθορισμού ημερομηνίας προσέλευσης. Για τον προσδιορισμό ημερομηνίας προσέλευσης η επικοινωνία των πληρεξούσιων δικηγόρων  και του κοινού με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου θα γίνεται ως εξής :

Α) Επικοινωνία κοινού

Η επικοινωνία του κοινού για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης  αδειών διαμονής θα γίνεται  καθημερινά στην τηλεφωνική γραμμή  2131361700 (ώρες  λειτουργίας 9.00 – 14.00).

Β) Επικοινωνία πληρεξουσίων δικηγόρων

Η επικοινωνία των πληρεξουσίων δικηγόρων για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης  αδειών διαμονής, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

Διευκρινίζεται ότι ο δικηγόρος κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος θα πρέπει να δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία του εντολέα του (απαραιτήτως ο αριθμός διαβατηρίου και η χώρα έκδοσής του) και την ύπαρξη εξουσιοδότησης – πληρεξουσιότητας  (μέγιστος αριθμός  για κάθε δικηγόρο:  4 αιτήσεις /μήνα)

Παρακαλούμε για  διευκόλυνση της υπηρεσίας να συμπληρώνονται κατά την υποβολή των αιτημάτων τα στοιχεία σύμφωνα με την κατωτέρω φόρμα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΤΟΛΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

Εντός ευλόγου χρόνου η υπηρεσία ενημερώνει ηλεκτρονικά για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης στη Γραμματεία της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής (Αγίου Διονυσίου 5 – Πειραιάς).

Προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση της υπηρεσίας της Γραμματείας δεν θα παραλαμβάνονται σχετικά αιτήματα δικηγόρων για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήματος, ούτε  θα προσδιορίζεται ημερομηνία κατάθεσης για το κοινό κατά το διάστημα από 26 -30/11/2015.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας ώστε να εξασφαλισθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας .

Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Παπαδόπουλος