Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Αξιότιμες/-οι κυρίες/-οι,

Σας γνωρίζω ότι στην Υπηρεσία μας, από 26/10/2015 και εξής, ενεργοποιήθηκε σύστημα εξυπηρέτησης του συναλλασσόμενου κοινού, αλλοδαπού και ημεδαπού, με σειρά προτεραιότητας και ραντεβού. Κατ' εξαίρεση ως προς τους Δικηγόρους, κατ' εφαρμογή της παρ. 2, αρθ. 34, ν.4194/2013 ("Κώδικας Δικηγόρων"), η είσοδός τους επιτρέπεται ελεύθερα καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας, κάθε ημέρα της εβδομάδας, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Πιο συγκεκριμένα, χωρίς περιορισμό, οι δικηγόροι μπορούν να προσέρχονται προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες, να καταθέσουν δικόγραφα, να υποβάλλουν αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές, κτλ, στο Γραφείο 3, Θέση 4 (κα. Γιαννουλέλη, τηλ. 2331023328). Ωστόσο, αποκλειστικώς για κατάθεση αιτήσεων για πάσης φύσεως άδεια διαμονής, τηρείται και για αυτούς σειρά προτεραιότητας με ορισμό ραντεβού, σε ημέρα που εξυπηρετεί τον συναλλασσόμενο Δικηγόρο.

Προς εξυπηρέτηση των μελών σας, για τον ορισμό των ραντεβού δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά μπορούν να προγραμματίζονται και τηλεφωνικώς στα παρακάτω τηλέφωνα:

  1. 23310-23364 (κ. Νικήτας Ιωαννίδης)
  2. 23310-77541 (κ. Κων/νος Δημούδης)

ή ακόμα και ηλεκτρονικά, στο email της Υπηρεσίας μας (tad-hma@damt.gov.gr).

Επισημαίνεται τέλος η ανάγκη κατοχής, επίδειξης και κατάθεσης (σε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο) της παρασχεθείσας πληρεξουσιότητας (με απλή εξουσιοδότηση ή με ειδικό πληρεξούσιο) σε όλα τα στάδια εξυπηρέτησης για τα οποία απαιτείται η εκ μέρους μας πρόσβαση σε ατομικά δεδομένα αλλοδαπών εντός του φυσικού ή ηλεκτρονικού τους φακέλου ενώ σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μέγιστος αριθμός εξουσιοδοτούντων ανά δικηγόρο ανά ημέρα συναλλαγής ορίζεται στο ένα (1) άτομο, δηλαδή, κάθε δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι έναν (1) αλλοδαπό ανά ημέρα (ή αλλιώς, ανά ραντεβού).


--------------------------------------------------------------------------------------
Ματσαρίδης Κ. Γεώργιος
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κ. Μακεδονίας
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας

Βενιζέλου 89, Βέροια, ΤΚ 59100
Τηλ.: 23310 75165

Fax: 23310 75195