ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 20-21.11.2015 ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ