Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΟΡΟΥ ΥΠΕΡ ΛΕΔΕ

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ 210-8822076  Φαξ 210-8822914

Αθήνα 08 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. πρωτ. 1472

Προς

Τους κ.κ. Προέδρους των  Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του ΛΕΔΕ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Μετά την ενημέρωσή σας, σχετικά με την θέσπιση εισφοράς (πόρου) υπέρ του ΛΕΔΕ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 61247/2015 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1811/Β/21-08-2015, αντίγραφο του οποίου σας αποστείλαμε, σας γνωρίζουμε την απόφαση του ΔΣ, σχετική με τις λεπτομέρειες  εφαρμογής της, προκειμένου να τις επικοινωνήσετε στους συναδέλφους.

Ως εκ περισσού επισημαίνεται, ότι το ζήτημα αυτό θα τεθεί ασφαλώς στη Γενική Συνέλευση, η οποία  θα αποφασίσει τελικά, κυριαρχικά και συνολικά επ’ αυτού και η οποία δεν ήταν δυνατόν να συγκληθεί λόγω της αιφνίδιας  νομοθέτησης (εφαρμογή από 01-09-2015).

Ωστόσο, θα λάβει χώρα το ταχύτερο δυνατό, οπόταν θα αποτιμηθούν  και οι λεπτομέρειες της μέχρι τότε εμπειρίας, σε συνδυασμό και με την γνώμη του αναλογιστή ο οποίος εκπόνησε την τελευταία αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.

Μετά ταύτα και επί του ως άνω ζητήματος, σας γνωρίζουμε την απόφαση του ΔΣ όπως αυτή προέκυψε κατά τη τακτική συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 31-08-2015.

1.Η καταβαλλόμενη με το γραμμάτιο προκαταβολής θεσπισθείσα εισφορά  συνδέεται με τον θεσμό αυτασφάλισης - αλληλοβοήθειας και την αρχή της αλληλεγγύης, που υπηρετεί από την ίδρυσή του ο ΛΕΔΕ.

Σε εποχές πρωτόγνωρα δύσκολες, στηρίζουμε εμπράκτως με την ενέργειά μας αυτή,  τη συμμετοχή στο ΛΕΔΕ όλων των συναδέλφων, ειδικά των νέων, αλλά και όχι μόνον, οι οποίοι για πασίδηλους λόγους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ διευκολύνουμε και την επανεγγραφή όσων για τους ίδιους λόγους έχουν αποχωρήσει.

Δηλαδή, η θεσπισθείσα εισφορά, έρχεται κυρίως να διευκολύνει την καταβολή της ετήσιας συνδρομής από όλους τους συναδέλφους –μέλη του ΛΕΔΕ, μέσα από μια διαδικασία «οιονεί διανεμητικού λογαριασμού ανά σύλλογο», με βασικό στόχο να μειώσει, κατά το δυνατόν, το ποσό της καταβολής, που θα βαρύνει τον κάθε συνάδελφο κατά τις προβλεπόμενες τρείς τετραμηνιαίες δόσεις καταβολής. (30/4,31/8,31/12).

Ίσως εκ περισσού, ωστόσο για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παρατίθεται παράδειγμα Χ συλλόγου, ο οποίος αριθμεί 100 μέλη του ΛΕΔΕ, τα οποία πρέπει να καταβάλουν προς το φορέα την 31-12-2015 το ποσό των 13.600ευρώ (136 δόση χ 100=13.600).

Εν προκειμένω και στη βάση των προαναφερομένων, αν υποτεθεί ότι ο σύλλογος αυτός απέδωσε στο ΛΕΔΕ, μέσω της διαδικασίας των εκδιδομένων γραμματίων καταβολής ποσόν 10.000 ευρώ, έχει καταβληθεί μέσω της εισφοράς ποσό –μέρος της τετραμηνιαίας δόσης της συνδρομής 100 ευρώ για κάθε μέλος (10.000:100=100), ενώ απομένει υπόλοιπο προς καταβολή ποσό 3.600 ευρώ, για την επιμεριστική ανά μέλος συμπλήρωση του ποσού των 136 ευρώ, το οποίο (υπόλοιπο) θα διαιρεθεί δια των 100 μελών, οπότε θα προκύψει το ποσόν (πηλίκον) των 36 ευρώ (3.600:100=36), το οποίο θα κληθεί να καταβάλει εξ ιδίων το κάθε μέλος στο φορέα, εκτός αν και αυτό καλυφθεί από άλλη πηγή του συλλόγου. (π.χ ταμείο συνεργασίας).

Τονίζουμε επίσης,  ότι υπήρξε ευπρόσωπη πρόταση από μέλος του ΔΣ, στη βάση πάντα των ως ανω αρχών, η οποία προέκρινε τον επιμερισμό όχι ανά μέλος του ΛΕΔΕ (ανά σύλλογο), αλλά εξίσου για όλα τα μέλη του φορέα, όπου θα προέκυπτε το ποσό (πηλίκον) από τον επιμερισμό του ποσού της εισφοράς που θα συγκεντρώνονταν πανελληνίως, δια του συνόλου των μελών του φορέα.

2. Την εισφορά θα παρακρατεί ο Δικηγορικός Σύλλογος ως θεματοφύλακας και θα την αποδίδει στο δικαιούχο ΛΕΔΕ στο τέλος του μήνα με συνοδευτική έγγραφη ενημέρωση.

Ειδικώς για το πρώτο αυτό στάδιο της εφαρμογής, το παρακρατηθέν ποσό θα αποδοθεί στο τέλος του τετραμήνου, ήτοι στις 31-12-2015, ωστόσο θα γίνεται και κατ’ αυτό  έγγραφη ενημέρωση του φορέα στο τέλος κάθε μήνα. (τέλος Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2015).

3. Η ηλεκτρονική ενημέρωση του αρχείου των μελών του φορέα για κάθε σύλλογο θα γίνεται με ευθύνη της υπηρεσίας του ΛΕΔΕ, η οποία θα ενημερώνει τον κάθε σύλλογο.

Προς τούτο και για την σωστή ενημέρωση του Μητρώου να γνωστοποιείτε άμεσα στο ΛΕΔΕ κάθε αλλαγή (εγγραφή ή διαγραφή  μέλους).

Επίσης, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τυχόν προβλήματα ή παρατηρήσεις σας, σχετικά με την εφαρμογή της είσπραξης της νέας εισφοράς, ώστε να βελτιώσουμε κάθε πρόβλημα που θα παρουσιασθεί.

Πέρα από τα προαναφερόμενα και με την ευκαιρία της παρούσας, θέτουμε υπόψη σας και τα παρακάτω:

Στην πρόσφατη ως άνω συνεδρίαση του ΔΣ, αποφασίστηκε η έναρξη συζήτησης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα καθώς και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του φορέα, με την συμμετοχή των μελών του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, αφού τέθηκε υπόψη του ΔΣ, συζήτηση βολιδοσκοπικού χαρακτήρα, την οποία είχε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Κατσαρός με τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Αλεξανδρή, μετά την γνωστή απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ, να προχωρήσει στην ίδρυση φορέα με σκοπό όμοιο με αυτόν του ΛΕΔΕ.  

Τέλος και στο πλαίσιο του νέου τρόπου λειτουργίας του ΛΕΔΕ, με σκοπό την αρτιότερη ενημέρωση των μελών του, παρακαλούμε,

α/ να αναρτάτε στις ιστοσελίδες  σας τις προς τούτο ανακοινώσεις μας και

β/ οι Σύλλογοι που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα σε προγενέστερη σχετική πρόσκλησή μας, να μας αποστείλουν τα sms και τα emails των μελών τους προκειμένου να είναι  άμεση η  επικοινωνία με αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ και η υπηρεσία του ΛΕΔΕ, είναι στη διάθεσή σας για κάθε επί πλέον πληροφορία και διευκρίνιση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ