ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ