ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 31.7.2015

Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Κύριοι Πρόεδροι,

Σας αποστέλλουμε την εφαρμοστική εγκύκλιο της παράτασης ρύθμισης των οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία έως και την 31η Ιουλίου 2015. (Συνημμένο το Word έγγραφο).

Ευχαριστούμε για την άρτια συνεργασία σας.-

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015

Ο Διευθυντής Ασφάλισης-Παροχών            Ο ενεργών υπάλληλος του Ε.Τ.Α.Α.

Κωνσταντίνος Κούρκουλος                           Ηλίας Σαρρής